طراحی مراحل قیف فروش

اصطلاح قیف فروش یک مدل بازاریابی متمرکز بر مصرف کننده است و به فرآیند تبدیل سرنخ (Lead)  به مشتری اشاره دارد.

قیف فروش (Sales Funnel)  با نام های دیگری نظیر قیف بازاریابی (Marketing Funnel)، قیف خرید (Purchase Funnel)، قیف درآمد (Revenue Funnel)، قیف مشتریان (Customer Funnel)، قیف تبدیل (Conversion Funnel) نیز شناخته می شود.

پروسه فروش با ورود مشتریان راغب آغاز و با تبدیل آنها به مشتریان ادامه می یابد. کارایی قیف فروش برای بازاریابان و فروشندگان می باشد.

در سال ۱۸۹۸ Elmo Lewis

 مدلی را طراحی کرد که مسیری که یک مشتری از لحظه آشنایی با یک نام تجاری (برند) و یا آگاهی از محصول یا خدمت تا زمان اقدام یا خرید طی می نمود، ترسیم می کرد.

بعدها مدل Elmo Lewis به مدل AIDA مشهور گردید. AIDA  سرنام واژه های آگاهی (Awarness)، علاقه (Interest)، اشتیاق (Desire) و اقدام  (Action) می باشد.

آگاهی: مشتری از وجود یک کالا یا خدمت مطلع می گردد.

علاقه: ابراز علاقه فعالانه به یک  محصول.

اشتیاق: تمایل  به یک برند (نام تجاری) یا محصول خاص.

اقدام: گام بعدی برای خرید محصول انتخاب شده.

ارتباط میان قیف فروش با مدل AIDA  ابتدا در سال  ۱۹۲۴ توسط ویلیام واتسونده مطرح گردید. مدل اولیه توسط  مشاوران بازاریابی و دانشگاهیان مختص مشتریان امروزی تدوین گردید که به نام قیف فروش یا قیف خرید در بازاریابی معرفی می شود اما به طور کلی قیف فروش مدرن مراحل بیشتری دارد.