نرم افزار CRM ویژه شرکت های پتروشیمی

ورود خودکار اطلاعات از سایت قیمت های بورس به سیستم

ورود خودکار از سایت، کلیه فروش ها و معاملات در بورس به سیستم

امکان ورود قیمت های بازار آزاد، FOB جهانی، ICIS، قیمت تمام شده و انواع مختلف قیمت های قابل تعریف دیگر به سیستم

مدیریت و فرمول بندی و امکان میانگین گیری موزون از کلیه قمیت های محصولات با توجه به کیفیت on,off

مدیریت سیستم فروش مستقیم، صادرات و فروش بورسی با توجه به موجودی انبار

مدیریت سیستم پیش فروش با توجه به سهمیه بندی ها و مدیریت کارشناس مربوطه

مدیریت کلیه پیش فاکتورها و فاکتورهای صادره با توجه به مقادیر موجود در انبار

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان پتروشیمی