سالن زیبایی

 1. ثبت اطلاعات مشتریان در نرم افزار crm
 2. تعریف کلیه خدمات آرایشگری
 3. پذیرش مشتریان توسط اپراتور و صدور فاکتور
 4. چاپ فیش های خدمات (برای هر خدمت یک فیش جداگانه)
 5. گرفتن خروجی اکسل
 6. ثبت اطلاعات آرایشگران
 7. دریافت گزارش عملکرد هر آرایشگر بر اساس درصد تعیین شده
 8. تعریف میزهای آرایش در نرم افزار سی ار ام
 9. دریافت گزارش عملکرد هر میز آرایش به صورت جداگانه
 10. ضمیمه کردن عکس مشتریان قبل و بعد از گرفتن خدمات
 11. گزارش بر اساس فاکتورها
 12. گزارش بر مبنای آرایشگر
 13. گزارش بر مبنای خدمات
 14. ارسال و دریافت اتوماتیک نظرسنجی از طریق پیامک
 15. ارسال پیام هوشمند بر اساس تاریخ تولد مشتری
 16. ارسال پیام کوتاه به صورت هوشمند بر اساس تاریخ ازدواج مشتری
 17. لینک با نرم افزار صندوق فروش سالن زیبایی
 18. اتصال با نرم افزار باشگاه مشتریان سالن های زیبایی
 19. امکان لینک با کارت های وفاداری (Loyalty card)
 20. قابلیت اتصال با نرم افزار حسابداری طلوع

نرم افزار crm ویژه سالن های زیبایی