نرم افزار CRM موسسات خیریه

ثبت اطلاعات کامل مددجویان، اعضای خانواده و فرزندان مددجو به همراه علایق آن ها

وضعیت اشتغال، نوع کار، محل کار، تلفن‌های محل کار مددجو
– وضعیت جسمانی و نوع بیماری یا معلولیت
– وضعیت بیمه درمانی و وضعیت فعلی سرپرست با توجه به نوع مشکل در نرم‌افزار سی آر ام خیریه
– وضعیت مسکن، میزان رهن و اجاره

ثبت اطلاعات کامل نیکوکاران (حقیقی و حقوقی)
مدیریت صندوق ها و قلک ها
مدیریت مالی موسسه
مدیریت کمک های نقدی و غیر نقدی

گزارش گیری
– گزارش گیری از مددجویان
– گزارش گیری از نیکوکاران
– گزارش گیری از کلیه خدمات ارایه شده توسط موسسه

نرم افزار CRM ویژه موسسات خیریه