نرم افزار CRM مدیریت آموزشگاه

معرفی نرم افزار CRM مدیریت آموزشگاه:

نرم افزار مدیریت آموزشگاه سیستمی جامع و حرفه ای است که همه نیازهای آموزشگاه های علمی، فنی حرفه ای، زبان، موسیقی، آزاد و…  تامین می کند. نرم افزار آموزشگاه برای استفاده پرسنل و مدیریت موسسات آموزشی طراحی شده است و جهت ساده سازی تمامی فرآیندهای آموزشگاه از قبیل ثبتنام دانشجو، تعریف دوره های آموزشی، شهریه، مشاهده و چاپ کارنامه و… بکار می رود.

همچنین یکپارچگی سیستم با سامانه پیامکی کلیه امور اطلاع رسانی از جمله اعلام لغو کلاس، اعلام سررسید چک و قسط، اعلام کلاس فوقالعاده و… را میسر کرده است.

امکانات نرم افزار CRM مدیریت آموزشگاه:

تعریف و ثبت اطلاعات دانشجویان و اساتید

ضمیمه نمودن کلیه مدارک دانشجو

تعریف دوره های آموزشی

گروه بندی دوره های آموزشی

تعریف کلیه خدمات قابل ارائه به دانشجویان

تخصیص کارشناس یا مشاور به هر دانشجو

ثبت تمام ارتباطات دانشجویان

تعریف دوره های آموزشی قابل تدریس توسط یک استاد و هزینه پیشنهادی استاد