نرم افزار CRM ویژه نمایندگی های بیمه

معرفی نرم افزار CRM ویژه نمایندگی های بیمه:

نرم افزار CRM مدیریت دفاتر بیمه طلوع به منظور جذب مشتریان ارجاعی بیشتر، ارتباط موثر توام با رضایت مشتریان، رفع تمامی نیازمندی های نمایندگی ها و کارگزاری های بیمه طراحی شده است.

از ویژگی های ممتاز نرم افزار CRM بیمه تعریف درصد کارمزد بیمه بر حسب رشته‌های مختلف بیمه، محاسبه کارمزد بازاریابان، ارسال آلارم در صورت پایان اعتبار بیمه نامه، گزارش های گوناگون مالی و کارمزدی و… می باشد.

امکانات نرم افزار  CRMویژه نمایندگی های بیمه:

 1. امکان تعریف شرکت های بیمه گر با جزئیات دلخواه
 2. امکان تعریف کلیه خدمات بیمه ای وابسته به شرکت های بیمه گر
 3. امکان گروه بندی انواع خدمات بیمه ای به شرح زیر:
 • اموال: اتومبیل – حریق – حوادث طبیعی زلزله
 • مسئولیت تمام خطر – کارفرما در قبال کارکنان – پزشکان – مهندسی طراحی محاسب- ناظر – ثالث مالی – مسئولیت مهندس
 • باربری صادراتی – وارداتی
 • اشخاص
 1. امکان تعریف زیرگروه برای اشخاص
 2. امکان دسته بندی انواع خدمات بیمه ای
 3. امکان تعریف کارمزد حوادث، مالیات تکلیفی، کارمزد معافیت، کارمزد امراض، درصد امراض، درصد کارمزد وصول ۱ تا ۵ سال، کارمزد وصول ۶ تا ۲۰ سال، درصد کارمزد عمر سال اول، کارمزد عمر سال سوم، کارمزد عمر سال چهارم، کارمزد عمر سال پنجم، درصد سال ششم به بعد.
 4. امکان تعیین درصد از فروش بیمه نامه برای مشاورین فروش در بخش اموال و اشخاص به صورت مجزا
 5. امکان تعریف بیمه گزاران حقیقی و حقوقی
 6. امکان تعریف بیمه شوندگان در بخش حقیقی و حقوقی به صورت زیر مجموعه یک سازمان یا شخص حقیقی (همسر – فرزند – همکار – افراد تحت تکفل – پدر – مادر و….)
 7. امکان رتبه بندی مشتریان براساس اولویت های مورد نظر
 8. امکان درج شماره بیمه نامه به صورت دستی
 9. امکان درج شماره کد شناسایی به صورت دستی
 10. امکان درج صادرکننده بیمه نامه
 11. امکان درج اقلام بیمه نامه
 12. امکان درج شیوه پرداخت به همراه ثبت اسناد دریافتی  (سال پرداخت – نقد یا چک – واریز (شماره واریز) – تعبیه بانک – شماره حساب – شماره چک – میزان اعتبار – محاسبه مانده بدهکاری
 13. امکان ثبت مبلغ حق بیمه پایه
 14. امکان تعریف الحاقیه ها با جزئیات نوع الحاقیه – تاریخ الحاقیه – شماره الحاقیه – حق بیمه اضافی – حق بیمه برگشتی – موضوع الحاقیه
 15. محاسبه کارمزد دریافتی و کارمزد پرداختی در هر بیمه نامه
 16. امکان تعریف تاریخ های مورد نیاز:
 • تاریخ اعتبار
 • تاریخ انقضاء
 • تاریخ پرداخت

نرم افزار CRM  ویژه نمایندگی های بیمه